Vanaf 7 okt: uitbreiding contactvalidatie voor o.a. COM/NET

Op vrijdag 7 oktober a.s. zal de ICANN prodedure voor contactvalidatie die u al kent van de nieuwe gTLD’s voor meer TLD’s worden geactiveerd: gTLD domeinnamen (com/net/org/biz/info), .NU, .SE, .ES en .(co.)uk.

Bij deze procedure voor contactvalidatie zal een contact wat als registrant bij één van de bovengenoemde TLD’s wordt opgenomen gevalideerd moeten worden, dit gebeurt door op een link te klikken in een e-mailbericht wat aan de registrant wordt verzonden op het moment dat het contact als registrant bij een domeinnaam wordt opgenomen. Met deze procedure voor contactvalidatie wil ICANN de kwaliteit van de informatie in de whois verbeteren.

De contactvalidatie werkt als volgt:

1) Bestaande contacten hoeven pas gevalideerd te worden op het moment dat deze als houder bij één van de bovengenoemde TLD’s worden ingesteld
2) Contacten hoeven slechts één maal gevalideerd te worden, een gevalideerd contact kan dus zonder nieuwe validatie als registrant bij de bovengenoemde TLD’s worden opgegeven
3) Bij een wijziging van de bedrijfsnaam, naam en/of het e-mailadres van een contact zal er een nieuwe validatie plaats moeten vinden waarvoor er opnieuw een e-mail aan de registrant verzonden zal worden
4) De e-mailberichten voor validatie worden gebrand verzonden, branding voor uw account kunt u activeren en/of wijzigen via account –> instellingen –> branding
5) Nieuwe domeinnamen waarvoor contactvalidatie actief is zullen pas worden geactiveerd nadat de registrant is gevalideerd
6) Andere extensies die niet in de bovenstaande lijst worden vermeld wijzigen niet, contactvalidatie is hiervoor niet nodig