Alle ICANN policies voor u op een rij

In de afgelopen jaren heeft u al verschillende mailings voorbij zien komen over nieuwe regels en beleidswijzigingen bij ICANN. De regels van ICANN hebben betrekking op alle (nieuwe) gTLD domeinnamen, dus: .com, .net, .org, .biz, info maar ook de nieuwe TLD’s als b.v. .SHOP of .ONLINE.

In deze mailing hebben wij alle regels en policies van ICANN nogmaals beknopt voor u op een rij gezet. Ook vindt u in dit bericht een overzicht van de informatie die volgens het ICANN reglement op de websites van resellers geplaatst moeten worden.

De volgende ICANN policies hebben wij voor u samengevat:

Expired Registration Recovery Policy (ERRP)
In augustus 2013 introduceerde ICANN de Expired Registration Recovery Policy (ERRP). Hierbij moeten houders van gTLD domeinnamen ingelicht worden over de aankomende verlenging of het verlopen van hun gTLD domeinnaam.

De volgende drie e-mailberichten moeten volgens ERRP beleid van ICANN aan de registrant verzonden worden:
1) 30 dagen voor de verloopdatum een e-mail met het bericht dat de domeinnaam binnenkort verlengd dient te worden.
2) 7 dagen voor de verloopdatum een tweede e-mail met het bericht dat de domeinnaam binnenkort verlengd dient te worden.
3) 1 dag na de verloopdatum een derde en laatste e-mail met de melding dat de domeinnaam is verlopen en daarbij de instructies om de domeinnaam alsnog te verlengen.

Verlengt u een domeinnaam voor de datum waarop de e-mailberichten verzonden dienen te worden dan hoeven deze berichten niet verzonden te worden.

MijnDomeinReseller verstuurt deze e-mailberichten automatisch voor u, in het control panel kunt u via account –> instellingen –> branding de berichten gebrand met uw eigen bedrijfsgegevens laten versturen.

Whois Data Reminder Policy (WDRP)
Houders van gTLD domeinnamen zijn verplicht de registratiegegevens van de domeinnaam up to date te houden. Eén maal per jaar wordt in overeenstemming met de Whois Data Reminder Policy (WDRP) van ICANN een e-mailbericht aan de registrant van een gTLD domeinnaam verzonden met daarin een overzicht van de opgenomen gegevens bij de domeinnaam.

Ook deze e-mailberichten verstuurt MijnDomeinReseller automatisch voor u, via account –> instellingen –> branding kunt u branding instellen zodat de berichten gebrand met uw eigen bedrijfsgegevens worden verzonden.

Contact validatie
Sinds oktober 2016 vindt er bij MijnDomeinReseller in overeenstemming met het ICANN reglement een contactvalidatie plaats voor houders van gTLD domeinnamen. Hierbij wordt bij de registratie van een gTLD domeinnaam een e-mailbericht aan de houder verzonden met daarin een link om het contact te valideren. Een gevalideerd contact kan zonder nieuwe validatie bij een andere gTLD domeinnaam gebruikt worden. Enkel wanneer de houdernaam of het e-mailadres van het contact wordt gewijzigd is er een nieuwe validatie nodig.

IRTP-C policy voor houderwijzigingen
Op 1 december 2016 is de ICANN regelgeving omtrent de ITRP-C policy in werking treden waarbij bij houderwijzigingen van gTLD domeinnamen door zowel de oude als nieuwe houder goedgekeurd moeten worden.

Volgens het ICANN reglement kan dit nieuwe beleid op twee manieren geïmplementeerd worden:

1) Goedkeuring via e-mailbericht
Bij het aanvragen van een houderwijziging wordt er een e-mailbericht aan de oude houder en aan de nieuwe houder verzonden. Via een link in de e-mailberichten kunnen de oude en de nieuwe houder de houderwijziging goedkeuren. Nadat de wijziging is goedgekeurd en is doorgevoerd zal er voor een periode van 60 dagen een lock op de domeinnaam staan waardoor de domeinnaam niet verhuisd kan worden (net als nu al het geval is na een gTLD verhuizing).
2) Goedkeuring als “Designated agent”
Het ICANN reglement biedt u als reseller ook de mogelijkheid om de houderwijziging als “designated agent” in opdracht van de houder goed te keuren. Een “designated agent” is een persoon of bedrijf die door de houder expliciet is gemachtigd om een houderwijziging voor hem of haar goed te keuren. Bij deze werkwijze hoeven er geen e-mailberichten naar de oude houder en nieuwe houder verzonden te worden om de wijziging goed te keuren en blijft het huidige proces voor houderwijzigingen dus vrijwel ongewijzigd.

Net als veel andere grote registrars heeft MijnDomeinReseller standaard de “designated agent” optie geactiveerd. Het is hierbij van belang dat u ervoor zorgt dat de houder u machtigt om houderwijzigingen voor hem of haar goed te keuren, dit kan bijvoorbeeld door een aanvullende bepaling in uw algemene voorwaarde of door een extra bepaling op te nemen bij de handeling die de houder verricht om een houderwijziging via uw website aan te vragen.

Meer informatie over de IRTP-C vindt u op de website van ICANN:
https://www.icann.org/resources/pages/transfer-policy-2016-06-01-en

Wat plaatst u als reseller op uw website
Wanneer u als reseller domeinnamen wederverkoopt dient u de volgende onderdelen op uw website te plaatsen:

1) Link naar Registrants’ Benefits and Responsibilities (ICANN)
https://www.icann.org/resources/pages/benefits-2013-09-16-en
2) Link naar Registrant Educational Materials (ICANN)
https://www.icann.org/resources/pages/educational-2012-02-25-en
3) Tarieven voor het verlengen van gTLD domeinnamen
4) Tarieven voor het uit quarantaine (redemption period) halen van een gTLD domeinnaam
5) Wanneer u als “designated agent” optreedt voor uw klanten dat belang dat u ervoor zorgt dat de houder u machtigt om houderwijzigingen voor hem of haar goed te keuren, dit kan bijvoorbeeld door een aanvullende bepaling in uw algemene voorwaarde of door een extra bepaling op te nemen bij de handeling die de houder verricht om een houderwijziging via uw website aan te vragen.

Heeft u nog vragen over de ICANN policies of de verplichte onderdelen voor de websites van resellers, neem dan contact met ons op via support@mijndomeinreseller.nl