Contacts : Create

 • Aangemaakt : 01-03-2023
 • Laatste update: -

Omschrijving

Maak een nieuw contact aan

Endpoint


Parameters


Parameter Datatype Verplicht Omschrijving
handle String Nee Unieke handle (identifier) voor het contact, als deze parameter niet wordt opgegeven genereert het systeem automatisch een handle.

• Lengte min: 5 karakter
• Lengte max: 20 karakters
• Toegestane karakters: Letters, cijfers en -
• Regexp: ^[a-zA-Z0-9\-]{5,20}$
company_name String Nee Bedrijfsnaam van het contact

• Lengte min: 1 karakter
• Lengte max: 100 karakters
name String Ja Naam van het contact

Voor de compatibiliteit met de verschillende registries raden we aan om voornamen i.p.v. voorletters te gebruiken en geen punten op te nemen

• Lengte min: 1 karakter
• Lengte max: 100 karakters
address_1 String Ja Adresregel 1 van contact

• Lengte min: 1 karakter
• Lengte max: 100 karakters
address_2 String Nee Adresregel 2 van contact

• Lengte min: 1 karakter
• Lengte max: 100 karakters
postal_code String Ja Postcode van contact

• Lengte min: 1 karakter
• Lengte max: 12 karakters
city String Ja Woonplaats van contact

• Lengte min: 1 karakter
• Lengte max: 100 karakters
state String Nee Staat/provincie van contact

• Lengte min: 1 karakter
• Lengte max: 100 karakters
country String Ja Landcode van contact
2-Letterige landcode volgens ISO_3166-1

• Lengte: 2 karakters
phone String Ja Telefoonnummer in e164a formaat

• Voorbeeld: +31.612345678
• Regexp: \+[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,14}$
email String Ja E-mailadres van het contact
auto_delete Boolean Nee Ruim het contact automatisch op indien er geen connecties met domeinnamen meer zijn. Indien deze parameters niet wordt opgegeven dan wordt standaard true gebruikt.
reference String Nee Vrij veld voor eigen referentie

Bijvoorbeeld een ID van de klant uit je eigen klantensysteem

• Lengte max: 50 karakters

Antwoord

Parameter Type Omschrijving
handle String Handle van het contact

Voorbeelden


Beschrijving:
Contact aanmaken met automatische gegenereerde contact handle

Opdracht in PHP:
<?php
$env   = "test"; // live or test
$api_key = "XXXXXXXX-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX";
$api_url = "/v2/contacts";
$api_host = $env === "live" ? "https://api.mijndomeinreseller.nl" : "https://api-test.mijndomeinreseller.nl";

$a_data = [
      "company_name" => "Test bedrijf",
	  "name" => "A Jansen",
	  "address_1" => "Markerkant 13 18",
      "address_2" => "gebouw 1-A",
	  "postal_code" => "1234 AB",
	  "city" => "Almere",
      "state" => "Flevoland",
	  "country" => "NL",
	  "phone" => "+31.612345678",
	  "email" => "info@mijndomeinreseller.nl",
	  "auto_delete" => true,
      "reference" => "123"
	 ];

$json_data = json_encode($a_data);

$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $api_host . $api_url);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, true);
curl_setopt( $ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $json_data );
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, array("Authorization: Bearer $api_key","Content-Type: application/json"));
$output = curl_exec($ch);
curl_close($ch);
Opdracht in cURL:
curl -X POST -H "Content-Type: application/json" -H "Authorization: Bearer XXXXXXXX-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX" \
-d '{"company_name":"Test bedrijf","name":"A Jansen","address_1":"Markerkant 13 18","address_2":"Gebouw 1-A","postal_code":"1234 AB","city":"Almere","state":"Flevoland","country":"NL","phone":"+31.367851370","email":"info@mijndomeinreseller.nl","auto_delete":true,"reference":"123"}' \
https://api-test.mijndomeinreseller.nl/v2/contacts
Antwoord:
HTTP/1.1 201 Created
Content-Type: application/json;charset=utf-8      
{
 "handle": "TESA-0001"
}

Beschrijving:
Contact aanmaken met eigen contact handle

Opdracht in PHP:
<?php
$env   = "test"; // live or test
$api_key = "XXXXXXXX-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX";
$api_url = "/v2/contacts";
$api_host = $env === "live" ? "https://api.mijndomeinreseller.nl" : "https://api-test.mijndomeinreseller.nl";

$a_data = [
      "handle" => "CONTACTHANDLE-1",
      "company_name" => "Test bedrijf",
	  "name" => "A Jansen",
	  "address_1" => "Markerkant 13 18",
	  "postal_code" => "1234 AB",
	  "city" => "Almere",
	  "country" => "NL",
	  "phone" => "+31.612345678",
	  "email" => "info@mijndomeinreseller.nl",
	  "auto_delete" => true,
      "reference" => "123"
	 ];

$json_data = json_encode($a_data);

$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $api_host . $api_url);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, true);
curl_setopt( $ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $json_data );
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, array("Authorization: Bearer $api_key","Content-Type: application/json"));
$output = curl_exec($ch);
curl_close($ch);
Opdracht in cURL:
curl -X POST -H "Content-Type: application/json" -H "Bearer Authorization: XXXXXXXX-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX" \
-d '{"handle":"CONTACTHANDLE-1","company_name":"Test bedrijf","name":"A Jansen","address_1":"Markerkant 13 18","postal_code":"1234 AB","city":"Almere","country":"NL","phone":"+31.367851370","email":"info@mijndomeinreseller.nl","auto_delete":true,"reference":"123"}' \
https://api-test.mijndomeinreseller.nl/v2/contacts
Antwoord:
HTTP/1.1 201 Created
Content-Type: application/json;charset=utf-8      
{
 "handle": "CONTACTHANDLE-1"
}