Contacts : List

 • Aangemaakt : 01-03-2023
 • Laatste update: -

Omschrijving

Haal lijst op met contacten uit het account

Endpoint


URL parameters

Bekijk voor meer informatie over de mogelijke zoekwaarden en de pagina: Zoekopdrachten

Parameter Datatype Omschrijving
handle String Zoekwaarde voor handle van het contact
company_name String Zoekwaarde voor bedrijfsnaam
name String Zoekwaarde voor naam
address_1 String Zoekwaarde voor adresregel 1
address_2 String Zoekwaarde voor adresregel 2
postal_code String Zoekwaarde voor postcode
city String Zoekwaarde voor plaatsnaam
state String Zoekwaarde voor staat/provincie
country String Zoekwaarde voor land, 2-Letterige landcode volgens ISO_3166-1 voor zoeken op land
phone String Zoekwaarde voor telefoonnummer in e164a formaat
email String Zoekwaarde voor e-mailadres
status Array Zoekwaare voor status van het contact:
mogelijke waarden: ok, pending_update, pending_validation
connections Integer Zoekwaarde voor aantal connecties van het contact
date_created Datetime Zoekwaarde voor aanmaakdatum contact, formaat: YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ in UTC tijdzone in RFC 3339
date_last_updated Datetime Zoekwaarde voor datum laatste wijziging contact, formaat: YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ in UTC tijdzone in RFC 3339
auto_delete Boolean Zoekwaarde voor het automatisch opruimen van een contact wanneer er geen connecties (meer) zijn
reference String Zoekwaarde voor de eigen referentie
sort String Velden waarop gesorteerd wordt. Zie ook de pagina: Zoekopdrachten sorteren
page Integer Het paginanummer van de te tonen pagina, standaard waarde: 1. Zie ook de pagina: Paginering
per_page Integer Het aantal te tonen zoekresultaten per pagina, standaard waarde: 50. Zie ook de pagina: Paginering

Antwoord

Parameter Type Omschrijving
Array: data[] met object:
handle String Handle van het contact
company_name String Bedrijfsnaam van het contact
name String Naam van het contact
address_1 String Adresregel 1 van het contact
address_2 String Adresregel 2 van het contact
postal_code String Postcode van het contact
city String Plaatsnaam van het contact
state String Staat/provincie van het contact
country String Land van het contact, 2-Letterige landcode volgens ISO_3166-1 voor zoeken op land
phone String Telefoonnummer van het contact, e164a formaat
email String E-mailadres van het contact
status Array Status van het contact:
ok: Het contact is actief
pending_update: Er is een update in behandeling
pending_validation: Er is een validatie in behandeling
connections String Aantal connecties met domeinnamen
date_created Datetime Datum en tijdstip waarop het contact werd aangemaakt in UTC tijdzone in RFC 3339
date_last_updated Datetime Datum en tijdstip waarop het contact voor het laatst werd gewijzigd in UTC tijdzone in RFC 3339
auto_delete Boolean Of het contact automatisch wordt opgeruimd indien er geen connecties (meer) zijn
Object: pagination
current_page Integer Huidige pagina
per_page Integer Aantal resultaten per pagina
total_pages Integer Totaal aantal pagina's
total_results Integer Totaal aantal resultaten

Voorbeelden


Beschrijving:
Haal lijst met contacten op

Opdracht in PHP:
<?php
$env   = "live"; // live or test
$api_key = "XXXXXXXX-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX";
$api_url = "/v2/contacts";
$api_host = $env == "live" ? "https://api.mijndomeinreseller.nl" : "https://api-test.mijndomeinreseller.nl";

$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $api_host . $api_url);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, array("Authorization: Bearer $api_key"));
$output = curl_exec($ch);
curl_close($ch);

echo $output;
Opdracht in cURL:
curl -H "Authorization: Bearer XXXXXXXX-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX" \
https://api-test.mijndomeinreseller.nl/v2/contacts
Antwoord:
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json;charset=utf-8      
{
 "data": [
  {
   "handle": "AARP-0002",
   "company_name": "",
   "name": "P Jansen",
   "address_1": "Kerkstraat 1",
   "address_2": "app 2",
   "postal_code": "1234 AB",
   "city": "Almere",
   "state": "Flevoland",
   "country": "NL",
   "phone": "+31.612345678",
   "email": "info@mijndomeinreseller.nl",
   "connections": 2,
   "date_created": "2020-05-26T08:44:53Z",
   "date_last_updated": "2021-03-13T12:48:12Z",
   "auto_delete": true,
   "status": [
    "ok"
   ]
  },
  {
   "handle": "AARP-0003",
   "company_name": "",
   "name": "Q Jansen",
   "address_1": "Grote Markt 2",
   "address_2": "",
   "postal_code": "1234 BC",
   "city": "Almere",
   "state": "",
   "country": "NL",
   "phone": "+31.687654321",
   "email": "info@mijndomeinreseller.nl",
   "connections": 26,
   "date_created": "2020-05-24T03:18:12Z",
   "date_last_updated": "2021-02-28T16:14:28Z",
   "auto_delete": true,
   "status": [
    "ok","pending_update"
   ]
  },
 ],
 pagination": {
  "page": 1,
  "per_page": 50,
  "total_pages": 1,
  "total_results": 2
 }
}

Beschrijving:
Haal lijst met contacten op waarbij het aantal connecties met domeinnamen groter is dan 5, aflopend gesorteerd op het aantal connecties

Opdracht in PHP:
<?php
$env   = "live"; // live or test
$api_key = "XXXXXXXX-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX";
$api_url = "/v2/contacts?connections=>5&sort=-connections";
$api_host = $env == "live" ? "https://api.mijndomeinreseller.nl" : "https://api-test.mijndomeinreseller.nl";

$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $api_host . $api_url);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, array("Authorization: Bearer $api_key"));
$output = curl_exec($ch);
curl_close($ch);

echo $output;
Opdracht in cURL:
curl -H "Authorization: Bearer XXXXXXXX-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX" \
"https://api-test.mijndomeinreseller.nl/v2/contacts?connections=>5&sort=-connections"
Antwoord:
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json;charset=utf-8      
{
 "data": [
  {
   "handle": "AARP-0002",
   "company_name": "",
   "name": "P Jansen",
   "postal_code": "1234 AB",
   "city": "Almere",
   "country": "NL",
   "phone": "+31.612345678",
   "email": "info@mijndomeinreseller.nl",
   "connections": 10,
   "date_created": "2020-05-26T08:44:53Z",
   "date_last_updated": "2021-03-13T12:48:12Z",
   "auto_delete": true,
   "status": [
    "ok"
   ]
  },
 ],
 pagination": {
  "page": 1,
  "per_page": 50,
  "total_pages": 1,
  "total_results": 1
 }
}

Beschrijving:
Haal lijst met contacten op waarbij het e-mailadres onderdeel is van de domeinnaam "@mijndomeinreseller.nl", oplopend gesorteerd op "emailadres", daarna afgelopend op handle

Opdracht in PHP:
<?php
$env   = "live"; // live or test
$api_key = "XXXXXXXX-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX";
$api_url = "/v2/contacts?email=%@mijndomeinreseller.nl&sort=email,-handle";
$api_host = $env === "live" ? "https://api.mijndomeinreseller.nl" : "https://api-test.mijndomeinreseller.nl";

$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $api_host . $api_url);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, array("Authorization: Bearer $api_key"));
$output = curl_exec($ch);
curl_close($ch);

echo $output;
Opdracht in cURL:
curl -H "Authorization: Bearer XXXXXXXX-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX" \
"https://api-test.mijndomeinreseller.nl/v2/contacts?email=%@mijndomeinreseller.nl&sort=email,-handle"
Antwoord:
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json;charset=utf-8      
{
 "data": [
  {
   "handle": "AARP-0002",
   "company_name": "",
   "name": "P Jansen",
   "postal_code": "1234 AB",
   "city": "Almere",
   "country": "NL",
   "phone": "+31.612345678",
   "email": "info@mijndomeinreseller.nl",
   "connections": 2,
   "date_created": "2020-05-26T08:44:53Z",
   "date_last_updated": "2021-03-13T12:48:12Z",
   "auto_delete": true,
   "status": [
    "ok","pending_validation"
   ]
  }
 ],
 pagination": {
  "page": 1,
  "per_page": 50,
  "total_pages": 1,
  "total_results": 1
 }
}