Zoekopdrachten

  • Aangemaakt : 01-03-2023
  • Laatste update: -

In alle overzichten van o.a. domeinnamen, contacten en nameservers kun je zoeken. De mogelijke zoekwaarden zijn afhankelijk van het datatype van het veld. Op deze pagina vind je een overzicht van de mogelijke datatypes, de paginering en het sorteren.

Datatypen

Datatype Omschrijving
String Tekenreeks waarop gezocht kan worden met wildcards: %. Voorbeeld: 'Tekst%' vindt alle tekenreeksen die beginnen met 'Tekst', dus bijvoorbeeld 'Teksten' of 'Tekst en letters'. De zoekwaarde '%tekst%' vindt alle tekenreeksel die het woord 'tekst' bevatten.
Integer Heel getal met een maximale waarde van 2147483648. Zoeken op integers dan met de vergelijkingstekens < en >. Voorbeeld: zoeken op <100 vindt alle records kleiner dan 100.
Datetime Datum en tijd notatie in UTC tijdzone in RFC 3339 formaat: YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ.
Voorbeeld: 2024-07-19T18:57:15Z Zoeken kan zowel met wildcards als met vergelijkingstekens < en >. Voorbeeld: '2022-02-%' vindt alle records van februari 2022. De zoekwaarde '<2022-01-01-T00:00:00Z' vindt alle resulaten van voor 2022. De 'Z' aan het einde de zoekwaarde duidt de op de tijdzone UTC en is optioneel.
Boolean Een boolean kent twee mogelijke waarden: true of false
Array Een lijst met elementen. Zoeken op meerdere elementen uit de array kan door de verschillende waarden kommagescheiden op te geven.

Paginering

Bij alle commando's die overzichten tonen zoals o.a. bij domeinnamen, contacten en nameservers wordt een object teruggegeven met daarin de paginatie.

Object: pagination
current_page Integer Huidige pagina
per_page Integer Aantal resultaten per pagina (standaard: 50)
total_pages Integer Totaal aantal pagina's
total_results Integer Totaal aantal resultaten
URL parameters
Het paginanummer en het aantal te tonen resultaten kan via url parameters gewijzigd worden.

Parameter Type Verplicht Omschrijving
page Integer Nee Paginanummer van de te tonen resultaten
per_page Integer Nee Aantal resultaten per pagina, standaard is dit 50

Sorteren

Zoekresulten kunnen gesorteerde worden op alle beschikbare kolommen via de parameter "sort". Er kan op meerdere kolommen geselecteerd worden, zowel oplopend als aflopend.

Sortering Omschrijving
sort=+connections De zoekresultaten worden gesorteerd op de kolom "connections". De zoekresultaten worden oplopend gesorteerd. Het plusteken is hierbij optioneel, zonder plusteken wordt er standaard oplopend gesorteerd.
sort=-connections De zoekresultaten worden gesorteerd de kolom "connections". Via het minteken voorafgaand aan de kolom geef je aan dat de zoekresultaten aflopend weergegeven moeten worden.
sort=+connections,-date_created De zoekresultaten worden oplopend gesorteerd de kolom "connections" daarna aflopend op de kolom "date_created".