Domains : register

 • Aangemaakt : 01-11-2023
 • Laatste update: -

Omschrijving

Registeer een nieuwe domeinnaam

Endpoint


Parameters

Parameter Datatype Verplicht Omschrijving
registrant String Ja Contact handle van de nieuwe registrant
contacts Array Ja array met objecten nieuwe contacten:
type: Type van het contact: admin, tech of billing
handle: De handle van het contact
dns_hosted Boolean Nee Of de domeinnaam gebruik maakt van de nameservers van MijnDomeinReseller of zelf gespecificeerde nameservers
nsgroup String Nee De nameservergroup die opgegeven moet worden bij de domeinnaam, alleen verplicht als dns_hosted = false
dns_hosted_template String Nee De DNS template die bij de domeinnaam ingesteld moet worden, alleen beschikbaar als de nameservers van MijnDomeinReseller gebruikt worden
transfer_lock Boolean Nee Transfer lock van de domeinnaam : true voor aan, false voor uit

Indien deze parameter niet wordt meegegeven en een transfer_lock is beschikbaar voor de extensie dan wordt deze standaard geactiveerd.
period Integer Ja Periode in maanden waarmee de domeinnaam geregistreerd moet worden
auto_renewal Boolean Nee Automatisch verlengen van de domeinnaam in- of uitschakelen.

Indien deze parameter niet wordt meegegeven dan wordt de automatisch verlengen ingeschakeld.
services Array Nee Extra diensten die geactiveerd moeten worden bij de domeinnaam. Mogelijke waarden:
trustee: Trustee contact voor de domeinnaam
premium_price_accept Object Nee De prijs van een premium domeinnaam accepteren met het volgende object:
currency: string: de munteenheid van de premium prijs
price: float: de premium prijs van de domeinnaam
idn_language String Nee De taal van de IDN domeinnaam, enkel verplicht voor IDN domeinnamen
tags Array Nee array met tags, elke tag heeft de volgende vereisten:
• Lengte min: 1 karakter
• Lengte max: 20 karakters
• Toegestane karakters: Letters, cijfers en -
• Regexp: ^[a-zA-Z0-9\-]{1,20}$

Antwoord

Indien de domeinnaam direct is geregistreerd: Indien de registratie in behandeling is genomen. Sommige registries kunnen voor de voltooiing nog extra handelingen vereisen:

Voorbeelden


Beschrijving:
Registeer een .NL domeinnaam met eigen gespecificeerde nameservers

Opdracht in PHP:
<?php
$env   = "live"; // live or test
$api_key = "XXXXXXXX-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX";
$api_url = "/v2/domains/testdomeinnaam.nl";
$api_host = $env === "live" ? "https://api.mijndomeinreseller.nl" : "https://api-test.mijndomeinreseller.nl";

$a_data = ["registrant" => "CONTACTHANDLE-1",
      "contacts" => [
             ["type" => "admin", "handle" => "CONTACTHANDLE-1"],
             ["type" => "tech", "handle" => "CONTACTHANDLE-1"]
             ],
      "nsgroup" => "MY-NSGROUP-1",
      "period" => 12,
      "auto_renewal" => true];

$json_data = json_encode($a_data);

$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $api_host . $api_url);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $json_data );
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, array("Authorization: Bearer $api_key","Content-Type: application/json"));
$output = curl_exec($ch);

$http_code = curl_getinfo($ch, CURLINFO_HTTP_CODE);

if($http_code === 201) {
 echo "Domain name successfully registered";
}
elseif($http_code === 202) {
 echo "Domain name successfully requested";
}

curl_close($ch);
Opdracht in cURL:
curl -X POST -H "Content-Type: application/json" -H "Authorization: Bearer XXXXXXXX-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX" \
-d '{"registrant": "CONTACTHANDLE-1", "contacts":[{"type":"admin","handle":"CONTACTHANDLE-1"},{"type":"tech","handle":"CONTACTHANDLE-1"}], "nsgroup" : "MY-NSGROUP-1", "period": 12, "auto_renewal": true }' \
https://api-test.mijndomeinreseller.nl/v2/domains/testdomeinnaam.nl
Antwoord:
HTTP/1.1 201 Created

Beschrijving:
Registeer een premium .BLOG domeinnaam

Opdracht in PHP:
<?php
$env   = "live"; // live or test
$api_key = "XXXXXXXX-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX";
$api_url = "/v2/domains/somepremiumdomain.blog";
$api_host = $env === "live" ? "https://api.mijndomeinreseller.nl" : "https://api-test.mijndomeinreseller.nl";

$a_data = ["registrant" => "CONTACTHANDLE-1",
      "contacts" => [
             ["type" => "admin", "handle" => "CONTACTHANDLE-1"],
             ["type" => "tech", "handle" => "CONTACTHANDLE-1",
             "type" => "billing", "handle" => "CONTACTHANDLE-1"]
             ],
      "dns_hosted" => true,
      "dns_hosted_template" => "MY-TEMPLATE",
      "period" => 12,
      "auto_renewal" => true,
      "premium_price_accept" => ["currency" => "USD", "price" => 123.45]
     ];

$json_data = json_encode($a_data);

$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $api_host . $api_url);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $json_data );
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, array("Authorization: Bearer $api_key","Content-Type: application/json"));
$output = curl_exec($ch);

$http_code = curl_getinfo($ch, CURLINFO_HTTP_CODE);

if($http_code === 201) {
 echo "Domain name successfully registered";
}
elseif($http_code === 202) {
 echo "Domain name successfully requested";
}

curl_close($ch);
Opdracht in cURL:
curl -X POST -H "Content-Type: application/json" -H "Authorization: Bearer XXXXXXXX-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX" \
-d '{"registrant": "CONTACTHANDLE-1", "contacts":[{"type":"admin","handle":"CONTACTHANDLE-1"},{"type":"tech","handle":"CONTACTHANDLE-1"},{"type":"billing","handle":"CONTACTHANDLE-1"}], "dns_hosted": true, "dns_hosted_template": "MY-TEMPLATE", "period": 12, "auto_renewal": true, "premium_price_accept": {"currency" : "USD", "price":123.45}}' \
https://api-test.mijndomeinreseller.nl//v2/domains/somepremiumdomain.blog
Antwoord:
HTTP/1.1 201 Created